Abyss

2022

Performance and video.
Concept and script: Marianne Heier
Performers: Amanda Berge Rathe, Linnea Rummelhoff Larsen and Marianne Heier.
Video: Morten Andreassen.
Sound: Erlend Hogstad.
Producer: Kari Berge.

«Do you remember the time wolf-like carnivores had just waded out in the sea to begin the strange process of becoming whales?

Let there be a firmament in the midst of the waters! And let it divide the waters from the waters.
But the drops prefer to hang together.

These waters have flowed in the Nile once. The Amazon, the Yangtze, the Mississippi, the Ganges. Through earth and stone and plants and animals. Through us. So old.

Do you remember how it felt when the water closed over you? Filled your ears, your nostrils, sealed you in?
Porous bodies, waterlogged through and through.
All those down there, pulling us.

Beneath the surface, everything is connected.»

Commissioned by Sandefjord Kunstforening.

«Husker du
Den gangen ulvelignende kjøttetetere nettopp hadde begynt å vasse ut i havet for å begynne på den underlige prosessen å bli til hvaler?

La det bli en hvelving i midten! Den skal skille vann fra vann.
Men dråpene vil helst henge sammen.
Dette vannet har rent i Nilen en gang. Amazonas, Yangtzee, Missisippi, Ganges. Gjennom jord og stein og planter og dyr. Gjennom oss. Så gammelt.

Husker du hvordan det kjentes da vannet lukket seg over deg? Fylte ørene dine, neseborene, forseglet deg?
Porøse kropper, gjennomstrømmede
Alle de der nede, som trekker i oss

Under vannflaten henger alt sammen»

Produsert på bestilling fra Sandefjord Kunstforening.