Gabriel

2014

Performance/ monologue at Trollkrem's Christmas Show at UKS in december 2014

Angel Gabriel's monologue. Written and performed at artist duo Trollkrem's (Jennie Hagevik Bringaker and Tor Erik Bøe) Christmas Show at UKS in Oslo.
Ph. Kristine Jakobsen

Engelen Gabriels monolog. Skrevet og fremført som del av Juleshowet til kunstnerduoen Trollkrem (Jennie Hagevik Bringaker og Tor Erik Bøe) på UKS.
Foto: Kristine Jakobsen

Trollkrem
Link til presentasjon på nettsidene til UKS
Link to presentation at UKS web pages