Construction Site

2006

Refurbishment of staff's lunch room.

Donation to the National museum of art, architecture and design where Heier was appointed museum warden.

Refurbishing of staff’s lunch room, National gallery according to drawings by architects Jim Dodson and Mikael Pedersen. The architects, hired by Heier, based their work on wishes and needs expressed by the guards and technicians of the museum through a survey.
Heier covered the expenses for architects and construction workers for a total amount of 128 000 Norwegian kroner. The museum provided the construction materials.

Gave til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design der Heier var ansatt som museumsvert.

Oppussing av museumsvertenes pauserom etter tegninger av arkitektene Jim Dodson og Mikael Pedersen. Arkitektene baserte tegningene på ønsker og behov uttrykt gjennom en undersøkelse blant verter og teknisk stab ved museet.
Heier dekket utgiftene til arkitekter og bygging til en samlet sum av 128 000 kroner. Museet dekket materialutgiftene.

Opening speech

Åpningstale

The Architects' drawing

The building process