Dear Friends

2013

Installation and speech

Remains of a modular Moelven barrack and an excerpt from Siv Jensens's speech to FrP's congress in May 2013.
The speech was performed in Trondheim kunstmuseum at the opening of the Lorck Schive's Art Prize, and played as sound recording during the rest of the exhibition period.

Ph. Marius Meli/ Trondheim kunstmuseum

Rester av en Moelvenbrakke og utdrag av Siv Jensens tale til landsmøtet i FrP i mai 2013.
Talen ble fremført som performance i Trondheim kunstmuseum på åpningen av Lorck Schives kunstpris, og spilt av som lydspor i resten av utstillingsperioden.

Foto: Marius Meli/ Trondheim kunstmuseum

Les talen

Read the speech