L’origine du monde

2011

Performance, artist book.
Ph: Espen Hagestrand

The project consists of an artist book and a birth course with midwife Tine Aaserud in the chapel at the Oslo Cathedral. Crossing birth science with the histories surrounding two famous art works, «Étant donnés» by Marcel Duchamp and «L’origine du monde» by Gustave Courbet, the project explores the basis of all common human experience: We are all born.

Prosjektet består av en artist book og et fødselskurs med jordmor Tine Aaserud i Domkirkekapellet i Oslo. I krysningen mellom fødselsvitenskap og historiene rundt to kjente kunstverk, «Étant donnés» av Marcel Duchamp og «L’origine du monde» av Gustave Courbet, undersøker prosjektet grunnlaget for felles menneskelig erfaring: Vi er alle født.

Les teksten

L'origine du monde birth

L'Origine du monde Gustave Courbet

Étant donnés Duchamp