Permanent Installation (5.783 Euros)

2005

Performance.
Speech, donation.

Sparwasser HQ (Berlin)
Architecture model, a speech and a cheque of 5 783 Euros donated to the gallery. The speech discusses «the alternative» as a style. The money was earned through odd jobs in Norwegian art institutions over a period of 8 months, and had to be spent on architectural improvements to the gallery.

Sparwasser HQ (Berlin)
En gavesjekk på 5 783 Euro, opptjent gjennom forskjellige oppdrag og ’pengejobber’ i norsk kunstfelt, overrakt til galleristen på åpningen av utstillingen «The Gift». Åpningstalen diskuterer «det alternative» som stil og kunstpolitisk form.
Gaven var øremerket oppussing av utstillingslokalet.

Presentation speech

Overrekkelsestale

Test image text