En dråpe i havet

2005

Plakat- og annonsetekst publisert i Morgenbladet

Sagene Folkebad

Sagene bad, tegnet av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg, sto ferdig i år 1900. Det var Oslos tredje offentlige bad etter Torggata og Enerhaugen Folkebad. Oppføringen av bygget ble finansiert av Kristiania Brændevinssamlag, som etter søknad fra magistraten bevilget 83 000 kroner i årene 1895–1899. Badet fungerte som dusj- og badstuanlegg for befolkningen i området. Ved åpningen ble bygget omtalt på denne måten:

 

Bygningen tar seg udmerket ud, uden netop ved sit Ydre at vække bestemte og riktige Forestillinger om Øiemedet. Nærmest henleder den strenge høitidlige Stil – ren Renaissance – Tanken paa noget saadant som et offentlig Bibliotek. Men smuk er Bygningen.[1]

 

I 1926 ble anlegget utvidet med et svømmebasseng plassert på tomten mellom badet og Sagene skole. Denne endringen i bygget kostet 87 700 kroner.

 

Badet eies i dag av Oslo Kommune, som har lagt det ut for salg. Det har stått tomt og tørt siden 2000 i påvente av en avklaring. En gjenåpning av svømmehallen for publikum krever mer omfattende oppussing og investeringer for hvert år som går. I 2001 hadde gjenåpningen av hele badet en estimert kostnad på 35 millioner kroner, mens en gjenåpning av svømmehallen kun til undervisningsbruk (med inngang fra skolen, men ikke fra gaten) ble estimert til 8 millioner kroner.

 

Sagene bad står oppført i Byantikvarens liste over fredede bygninger. Fredningen omfatter bygningens eksteriør samt utvalgte deler av interiøret, som opprinnelige dører og gerikter. Takst på bygningen i 2005 er 1000 kroner.

 

 

Svømmedyktighet

I 2003 utførte MMI på oppdrag fra Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet en undersøkelse på svømmeferdighetene blant norske tiåringer. Undersøkelsen viser at femteklassinger i Oslo-skolene har lite eller ingen svømmeundervisning. Elever fra ’fjordbyen Oslo’ og skolebarn med fremmedkulturell bakgrunn har gjennomgående dårligere svømmekunnskaper enn landsgjennomsnittet: Her hadde bare to prosent av elevene fått svømmeopplæring i skolen, mot 46 prosent på landsbasis. Hovedårsaken til problemet er dårlig økonomi i kommunen. Dette går utover svømmehallene og undervisningstilbudet i skolene. Svømmeforbundet etterlyser både vedlikehold av eksisterende svømmehaller og oppføring av nye for å kunne dekke det reelle behovet.

 

 

Kilder:

Byantikvarens arkiv

Norges Svømmeforbund

 

 

 

 

Bildene ved den røde linja langs havna i Bjørvika er tatt i et utvalg offentlige bad i Oslo våren 2005.  Lørdag 10. september 2005 kl. 12.00 åpnes en lydinstallasjon i det tomme bassenget i Sagene bad.

 

 

 

 

Den røde linja, Bjørvika 18. juni–31. juli

Sagene bad, Sandakerveien 1/3, 10. september, 12.00–17.00

 

 

Takk til:

Bjørvika utvikling

Oslo Kunsthall

Signex

Per Rune Eknes i Norges Svømmeforbund

Ove Nilsson og mange andre snille og hjelpsomme ansatte i Friluftsetaten og Oslobadene

 

 

 

 [1] Dagbladet, 7. mai 1900.