Kjære venner

2013

Utdrag fra Siv Jensens tale til FrPs landsmøte i mai 2013. Fremført på åpningen av Lorck-Schive prisen i Trondheim kunstmuseum i oktober 2013.

Kjære venner! Kjære jubilanter! Gratulerer med førti års jubileum! Førti år i tjeneste for lavere skatter og avgifter og offentlige inngrep. I kampen for enkeltmennesket! For frihet! Mot de etablerte sannhetene. For et samfunn der staten ikke blander seg, men hjelper til. For et samfunn der staten styrer mindre, men styrer godt.

 

De sa det ikke gikk an å kjøpe brød på søndager. Men de kunne jo ikke gi oss rett! Og derfor fikk vi Brustadbua. Og så sa de at pengene ikke kunne følge pasienten. Men de kunne jo ikke gi oss rett! Så da fikk vi  innsatsstyrt finansiering. De sa vi måtte ha telemonopol. Nå er det full konkurranse, til beste for folk flest! Da det var svart-hvitt TV, så kunne vi ikke ha fargefjernsyn. Men da det endelig kom, ja så kunne vi i hvert fall ikke ha flere kanaler og konkurranse!

De sier at vi skal ha offentlig skolemonopol. Men sakte men sikkert, så kommer det noen private innslag. Riktig nok, så gjelder det jo ikke helt for alle! Fordi det er bare de som har råd til å betale de ekstra skolepengene som får anledning til å ta dem i bruk.

Og de sa, eller sier, at vi skal ha et offentlig helsemonopol! Men sakte men sikkert, så kommer det private innslag der også. Riktignok, så gjelder det ikke for alle. Kun for de som har råd til å betale for det selv.

Vi ble møtt med eggkasting og skjellsord da vi begynte innvandringsdebatten. Nå er det i det minste debatt. Men etter 9. september, da er det handling!

 

Hele vårt program blir viktig! Vi har visjoner. Vi har visjoner om et trygt samfunn. Om frihet. Om skaperkraft. Og derfor ønsker vi mer individuell frihet! Og ansvar, også. For det enkelte menneske. Men frie mennesker er også trygge mennesker. Derfor er kanskje den aller viktigste oppgaven til en stat å beskytte sine borgere. Trygghet handler også om økonomi. Trygghet, for å kunne forsørge seg og sine, en jobb å gå til, det gir også frihet. Og med den friheten, så stimuleres skaperkraften, kreativiteten, nyskapingen og nytenkningen.

 

Trygge gater. Trygge samfunn. Trygge hjem. Trygg hverdag. Da betyr politikraft noe! Da betyr det noe med synlig politi i nærmiljøet. Da betyr hverdagspatruljene noe! Da betyr det noe at lovgivningen vår avspeiler de kriminelle handlingene som blir begått. Men når politistudenter med bestått eksamen ikke får fast jobb, ja da står den norske modellen i veien for det norske folk. Da står systemet i veien for fornuften.

 

Eller, når straffeloven ikke implimenteres. Fordi vi har så gammelt datautstyr. Da står den norske modellen i veien for det norske folk. Eller når polsk politi har topp moderne utstyr finansiert av norske skattebetalere (ære være dem for det), mens det norske politi sliter med gammelt utstyr. Da står den norske modellen i veien for det norske folk! Da står jo systemet i veien for den sunne fornuft!

 

Eller når kriminelle asylsøkere uten lovlig opphold i Norge kan stå langs Akerselva i Oslo og pushe dop til unge mennesker. Da står systemet i veien for fornuften. Og det er derfor vi vil gi en jobbgaranti til alle nyutdannede politifolk som består eksamen. Fordi vi trenger dem! Det er bare ved å ansette flere politifolk at vi får større politikraft! Og det er bare da vi også kan gi borgerne våre tryggheten tilbake i hverdagen. Det er derfor vi vil investere i nytt og moderne utstyr. I våpen. Helikopter. Biler. Teknologi. Det er derfor vi vil etablere lukkede asylmottak. Fordi vi vil ha kontroll på dem som kommer til Norge! Vi vil ha kontroll inntil vi får avklart deres status. Når man har fått innvilget opphold i Norge så er saken en ganske annen. Men hvis vi ikke innvilger oppholdstillatelse, da skal man sendes ut! Og i påvente av det, så er det bare ett virkemiddel vi må ta i bruk, det er lukkede asylmottak.

 

Og det er derfor vi vil gi PST mer ressurser. Til å forebygge terror i Norge. Det er jo dette som gir trygghet! Det er dette som gir innbyggerne i Norge en enklere hverdag.

 

For noen år siden ble det vedtatt et nytt pensjonssystem for folk i Norge. Målet var å spare. Det ble uttalt at det var viktig for bærekraften i norsk økonomi, det var viktig for bærekraften i de offentlige velferdsordningene. Da var man tilsynelatende opptatt av bærekraftig norsk økonomi. Men når relativt ferske beregninger viser at norsk innvandringspolitikk overhodet ikke har bærekraft, ja da blir det helt tyst, gitt! Er det virkelig bare vi som tør å snakke om at kostnadene ved dagens innvandringspolitikk, hvis den får fortsette, bare i fem år til, bare i fem år til! Fem år til! Så har man beregnet at kostnadene ved den politikken vil være fire tusen ett hundre milliarder kroner! Hvordan kan jeg forklare dere hvor mye penger det er? Det er hele oljefondet vårt! Pluss statens aksjer i Statoil tilsammen. Her, mine damer og herrer, er det ikke bare den norske modellen, eller det norske systemet som står i veien for fornuften. Her er det naiviteten som står i veien for fornuften.

 

Og det er derfor vi vil stramme inn norsk asyl- og innvandringspolitikk. Sånn at vi kan konsentrere oss om å bedre integreringen for dem som har lovlig opphold i Norge. Det er rett og slett derfor vi vil at fornuften skal trumfe systemet! Sånn at vi kan lage en enklere hverdag for folk flest.

 

Kjære venner, kjære alle sammen. Vi har store ambisjoner! Vi har store visjoner for Norge! Som vi alle sammen er så glade i. I førti år har vi jobbet for dette. Nå skal vi ut og drive tidenes valgkamp! Slik at vi kan sette fornuften ut i livet etter niende september, og sørge for: En enklere hverdag for folk flest.

 

Tusen takk skal dere ha.