VIMA

2012

Logg

1977

– Tråleren Meløyvær ferdigstilles ved Smedvik Mekaniske Verksted i Tjørvåg i Norge. Skipet er 55,03 meter langt, 12 meter bredt og veier 1 479 tonn. En tilsvarende nybygget tråler koster i dag ca. 250 000 000,- kroner.

De norske eierne registrerer den med hjemhavn i Bergen. Med sitt pistasjegrønne skrog skiller Meløyvær seg ut fra andre trålere. Bransjefolk syns den ser litt rar ut. Meløyvær fisker i Norskehavet og Nordishavet.

 

 

1980 – 1995

 

Meløyvær skifter navn først til Thevik, så til Osvaldsson, så til Tromsbas og til slutt til Vima. Det pistasjegrønne skroget males svart.

 

 

1995

Vima kjøpes av Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi. De har to trålere fra før, og fisker sild, lodde og kolmule i Norskehavet og Nordishavet. Vima får ny hjemhavn i Storebø i Møre og Romsdal. Bynavnet Bergen, preget i relieff på skroget og malt i hvitt, males over med svart.

 

 

2000

Brødrene Birkeland Fiskebåtrederi selger Vima sammen med 36% av rederilaget som følge av generasjonsskifte i virksomheten. Omsetningen for rederiet dette året er på 54 000 000,- kroner.

 

 

14/5 2001

Vima slettes fra Skipsregistrene i Norge. I registrene står det at den overføres til Jomruøyene (GB) grunnet salg til utenlandske eiere. Den overføres uten heftelser. De nye eierne, Magnetic Co Ltd., er russiske. Navnet på skipet forblir det samme, men males med kyrilliske bokstaver i hvitt oppå det norske navnet som fortsatt står preget i relieff på skroget. BИMA.

 

 

2001 – 2004

Litt usikre data. Vima fisker en periode i Stillehavet.

– Virksomheten i Stillehavet  lønner seg ikke. Vima overføres til ny hjemhavn i Murmansk for å fiske i Nordishavet igjen.

– Mellom 2002 og 2004 er skipet flere ganger i norsk farvann og i norske havner.

 

 

2004

 

– Vima anløper Kirkenes Havn 31/12. Agent under oppholdet er Arctic Total. Mangelfullt vedlikehold de siste årene har ført til at skipet er i dårlig forfatning, og formålet med oppholdet er først reparasjoner, senere opplag. Mannskapet forlater skipet og reiser tilbake til Murmansk.

 

 

2005

– Februar: Kangamiut Seafood AS begjærer arrest i Vima for 74 900 amerikanske dollar samt saksomkostninger på 7 737 norske kroner. Kangamiut Seafood AS viser til at de har foretatt en rekke purringer uten resultat. Øst-Finnmark Tingrett finner at saksøker har sannsynliggjort at «fullbyrdelsen av kravet vil bli forspilt eller i vesentlig grad vanskeliggjort om arrest ikke tillates.» Retten avsier kjennelse uten foregående muntlige forhandlinger. Vima tas i arrest 12. februar.

– Vima overføres til nye eiere, Marine Technologies Ltd., også de russiske.

 

 

 

2007

– Skipet tømmes for løse gjenstander og verdier. Gjentatte henvendelser fra Havnevesenet for å få skipet fjernet fører ikke til noe. Døgnavgift på 1 000,- kroner betales ikke, og heller ikke utgifter til nødvendige miljø- og sikkerhetstiltak.

– Vima slettes fra Russian Maritime Register.

 

 

2011

– Kravet fra Sør-Varanger kommune mot eierne av Vima utgjør nå 6 035 805,- norske kroner. Skipet er også blitt en miljøtrussel for havneområdet i Kirkenes. 14/9 varsler Havnevesenet  eierne om at Vima vil bli solgt eler fjernet etter reglene om direkte gjennomføring etter forurensningsloven og havn- og farvannsloven. Eierne får en uke på seg for å gjøre opp gjelden og fjerne skipet selv.

– Dagen før fristen for oppgjør utløper, mottar havnesjefen i Sør-Varanger brev om at Vima er blitt solgt til firmaet Kolskiy Proekt for ca. 600 000,- norske kroner (3 250 000,- rubler). Det vises til kjøpskontrakt av 1/9, der det fremgår at salget er gjort fri for heftelser. En dag senere gjør enda et russisk firma, North Invest, eierkrav på skipet.

– Etter fristens utløp setter havnevesenet i gang en salgsprosess med Fosen Gjenvinning AS som vil kjøpe Vima for hugging. Prisen avtales til 800 000,- norske kroner, og skipet klargjøres for sleping sørover.

– Kolskiy Proekt krever at fjerningen av Vima stanses. De vil slepe skipet for hugging i Murmansk. Øst-Finnmark Tingrett forkaster begjæringen.

– Oktober: Vima slepes sørover for hugging i Fosen i Trøndelag. Der selges den som skrapmetall til ca. 3,50 kroner pr kg. Skipshuggerne mener skipet teknisk sett fortsatt kunne vært rehabilitert og tatt i bruk igjen, men at det ikke ville lønne seg tatt i betraktning de økonomiske heftelsene ved skipet.

 

 

Takk til Kirkenes Havnevesen, Forsvarets operative hovedkvarter, Øst-Finnmark Tingrett og Fosen gjenvinning.

 

Kilder:

Norsk Ordinært Skipsregister

«Fiskevernsonen ved Svalbard», www.wikipedia.org,

«3.3 Fiskevernsonen ved Svalbard», Stortingsmelding nr. 30 (2004 – 2005) «Muligheter og utfordringer i nord»

«Russiske trålere dumpes i Norge», Egil Pettersen, www.tv2.no

«- Overdreven dramatikk i nord», Sten Inge Jørgensen, Morgenbladet 21/10 2005

www.stp-norway.com

Fiskerimagasin 2004

«Svalbard og Fiskevernsonen – Russiske persepsjoner etter den kalde krigen», Jørgen Holten Jørgensen, The Fridtjof Nansen Institute, 2003

«Tråler til 250 millioner», www.vol.no/nyheter/article333761.ece

Sak nr. 05-020069TVA-OSFI, Kangamiut Seafood AS mot Magnetic Co Ltd., Øst-Finnmark Tingrett

Sak nr. 11-150720TVI-OSFI, Artem N. Bondareenko/ Kolskiy Proekt mot Sør-Varanger kommune v/ Kirkenes Havn, Øst-Finnmark Tingrett