's picture

ACT II

2023

Seminar

ACT II: Seminar on statelessness organized in collaboration between Marianne Heier, NOAS (Norwegian Organization for Asylum Seekers), the Faculty of Law in Oslo and the UN High Commissioner for Refugees in the Gamle Festsal in the Domus Academica in Oslo.The topic was the UN Statelessness Convention and Norway's obligations.The seminar was part 2 of the art project ACT, produced for the new Domus Juridica at Tullinløkka in Oslo in 2020. The overall aim of the project is to contribute to Norway complying with the obligations in the UN Convention on Stateless Persons, ratified by Norway in 1956 but not implemented in Norwegian legal practice.

Presentations and statements from Mads Andenæs (Professor, Faculty of Law, UiO), André Møkkelgjerd(Lawyer and partner at Advokatfirmaet Sulland and contributor to NOAS' Court Project), Øyvind Øyen (Senior Adviser at the Norwegian Immigration Service (UNE)), Jon Ole Martinsen (Senior Adviser, NOAS), Pål Nesse (Secretary General at NOAS), Marek Linha (Senior Legal Adviser at NOAS), Shwan Dler Qaradaki (Stateless and Norwegian visual artist), Victor Lind (Norwegian visual artist), Patrícia Cabral (Legal policy coordinator in the European Network on Statelessness (ENS)), Sherzad and Behzad Salimi (Stateless Kurds raised in refugee camps in Iraq), GiselaThater (representative of the UN High Commissioner for Refugees), and Marianne Heier.

Ph. Kristine Jakobsen

About ACT II on kunstkritikk.no

ACT II: Seminar om statsløshet organisert i samarbeid mellom Marianne Heier, NOAS (Norsk organisasjon for asylsøkere), Det juridiske fakultet i Oslo og FNs Høykommisær for flyktninger i Gamle Festsal i Domus Academica i Oslo. Tema var FNs statsløskonvensjon og Norges forpliktelser. Seminaret var del 2 i kunstprosjektet ACT, produsert til det nye Domus Juridica på Tullinløkka i Oslo i 2020. Prosjektets overordnede mål er å medvirke til at Norge etterlever forpliktelsene i FNs Statsløskonvensjon, ratifisert av Norge i 1956 men ikke implementret i norsk rettspraksis.


Innlegg fra Mads Andenæs (Professor, Det juridiske fakultet, UiO), André Møkkelgjerd (Advokat og partner i Advokatfirmaet Sulland og medvirkende i NOAS’ Domstolsprosjekt), Øyvind Øyen (Seniorrådgiver i Utlendingsnemnda (UNE)), Jon Ole Martinsen (Seniorrådgiver, NOAS), Pål Nesse (Generalsekretær i NOAS), Marek Linha (Juridisk seniorrådgiver i NOAS), Shwan Dler Qaradaki (Statsløs og norsk billedkunstner), Victor Lind (norsk billedkunstner), Patrícia Cabral (Rettspolitisk koordinator i European Network on Statelessness (ENS)), Sherzad og Behzad Salimi (Statsløse kurdere vokst opp i flyktningleir i Irak), Gisela Thater (representant for FNs høykommissær for flyktninger), samt Marianne Heier.

Foto: Kristine Jakobsen

KORO om prosjektet

Om ACT II på kunstkritikk.no