's picture

Diamond

2012

1,26 carat diamond encased in the facade of Bergen Kunsthall, and performance outside Bergen Kunsthall on the opening of Bergen Festival Exhibition in May 2012.

Performers: Marianne Heier (speech), Guri Egge (song) and Einride Torvik (installation)

Director: Ole Johan Skjelbred
Video documentation: Bodil Furu
Photo: Thor Brødreskift

1,26 karats diamant murt inn i fasaden til Bergen Kunsthall under performance i anledning åpningen av Festspillutstillingen i mai 2012.

Performers: Marianne Heier (tekst/ tale), Guri Egge (sang) og Einride Torvik (installasjon)

Regi: Ole Johan Skjelbred
Videodokumentasjon: Bodil Furu
Foto: Thor Brødreskift/ Ole John Aandal