's picture

Factory Life Is an Enigma

2021

Performance

The performance is based on extracts from the diaries of the weaver Malli Berge in the period between 1925 and 1942. Berge worked as a weaver at De Forenede Ullvarefabrikker in Ålgård on the west coast of Norway. Her notes describe how she is drawn between factory life on the one hand and the dream of becoming a writer on the other, while international political unrest and WWII make its mark on the world around her. A growing pressure on working conditions can be sensed through her notes, along with a gradual political awakening around the rights of textile workers, feminism and class struggles.

Costumes: HAiK/w

Performance photos: Bjørn Kamfjord/ Sandefjord kunstforening

Performancen er basert på utdrag av dagbøkene til veveren Malli Berge i perioden mellom 1925 og 1942. Berge jobbet som vever ved De Forenede Ullvarefabrikker i Ålgård. Notatene hennes beskriver hvordan hun trekkes mellom fabrikklivet på den ene siden og forfatterdrømmen på den andre, samtidig som internasjonale politiske uroligheter og andre verdenskrig setter sitt preg på verden rundt henne. Gjennom dagbøkene anes et økende press på arbeids- og produksjonsforhold og en gradvis politisk oppvåkning rundt tekstilarbeideres rettigheter, feminisme og klassekamp.

Kostymer: HAiK/w

Performancefoto: Bjørn Kamfjord/ Sandefjord kunstforening