's picture

Jamais - Toujours

2009

Wall text, video/ photo

Updated version of Guy Debord's famous wall writing from 1952 on the exact same wall in Rue de Seine in Paris.

The new text could be read from July 10th 2009 until it was removed five days later.

Oppdatering av Guy Debord’s berømte situasjonistiske veggskrift fra 1952 på eksakt samme vegg i Rue de Seine i Paris.

Den nye teksten kunne leses fra 10. juli 2009 til den ble fjernet fem dager senere.