's picture

Landscape

2007

Light boxes

Six light boxes present the fluctuations of the share price of a Norwegian petroleum industry where Heier invested her income from various odd jobs in the Norwegian culture field. The curves resemble dramatic Norwegian mountains, and the visual presentation is based on colours borrowed from the so-called National Romantic painting.

Shown at the exhibition «Pionér» at ROM for kunst og arkitektur in 2007, «Snapshots on Tourism» at HIAP (Suomenlinna) and in Tromsø kunstforening, and at the exhibition «Transitions» i Moss.

Installation ph. Marius Wang

Lysboksene viser bevegelsene i aksjeverdiene i norsk petroleumsindustri der Heier hadde investert inntekten fra diverse «pengejobber» i norsk kunstfelt. Kurvene ligner dramatiske norske fjellandskap, fargene er lånt fra kjente nasjonalromantiske malerier.

Vist på utstillingen «Pionér» på ROM for kunst og arkitektur i 2007, «Snapshots on Tourism» på HIAP (Suomenlinna) og i Tromsø kunstforening, og «Transitions» i Moss.

Installasjonsfoto: Marius Wang