's picture

Mirage

2016

Sculptures

Mirage consists of ten drinking water wells with identical Afridev pumps. One stands at Torsnesstølen on Gaular mountain in Norway, the other nine are located in the rural areas around the city of Blantyre in Malawi in southeast Africa. Malawi is a former British colony, and is today one of the world's poorest countries. All wells are constructed by UNICEF's international borehole manual. They are functioning drinking water wells, and at the same time they are also an artwork. The title Mirage refers to an optical phenomenon in which light rays are bent by the atmosphere so that things that are actually behind the horizon become visible and appear close.

Water is one of the world's most precious resources. The human body consists of approximately 60 % water, and more than 70 % of the world’s surface is covered by it. The water flows through us and connects us with each other, with nature all around us and the planet we live on. Everyone knows what a relief it is to drink when one is thirsty. Mirage points to a fundamental human experience we all share across geographic, political and economic distances. The supply of clean drinking water is crucial for society to function and develop. In Mirage water is both a concrete element, and a metaphor for the distribution of resources in the world. The work can also be seen as a critique of the aid industry and how it often acts as a thin cover over the continued exploitation of former colonies.

A well is a place you go to, often a place to meet. A place to wish for something, maybe to return. Mirage is about the experiences we have in common despite the distances that divide us, about how resources circulate, and about ambiguous nature of gifts. What circulates in Mirage is more than just water and financial resources, it is also insight, experience and knowledge.

Commissioned by National tourist routes

Curator: Svein Rønning

Photo: Jiri Havran

Mirage består av ti brønner med helt like Afridev-pumper. En av dem står ved Torsnesstølen på Gaularfjellet i Norge, de andre ni befinner seg i området rundt byen Blantyre i Malawi i sørøst-Afrika. Malawi er en forhenværende britisk koloni, og er i dag ett av verdens fattigste land. Alle brønnene er bygget etter UNICEFs internasjonale brønnmanual. De er fungerende drikkevannsbrønner, og samtidig utgjør de et kunstverk. Tittelen Mirage viser til et optisk fenomen, der lysstråler bøyes av i atmosfæren slik at ting som i virkeligheten befinner seg bak horisonten blir synlige og virker nære.

Vann er en av verdens viktigste ressurser. Det utgjør omtrent 60 % av menneskekroppen, og dekker over 70 % av jordens overflate. Vannet strømmer gjennom oss, og binder oss sammen med hverandre, med naturen rundt oss og med planeten vi lever på. Alle vet hvilken lettelse det er å drikke når man er tørst. Mirage peker på en grunnleggende menneskelig erfaring vi alle deler på tvers av geografiske, politiske og økonomiske avstander. Tilgangen på rent drikkevann er avgjørende for at samfunn skal kunne fungere og utvikle seg. I Mirage er vannet både et konkret element, og en metafor for fordelingen av ressurser i verden. Verket kan også sees som en problematisering av bistandsindustrien og hvordan den ofte fungerer som et tynt dekke over en fortsatt utbytting av forhenværende kolonier.

En brønn er et sted man reiser til, ofte et sted for å møtes. Et sted man kan ønske seg noe, kanskje å komme tilbake. Mirage handler om erfaringene vi har til felles til tross for avstandene som skiller oss, om hvordan ressurser sirkulerer, og om gavens mangetydige natur. Det som sirkulerer i Mirage er mer enn bare vann og økonomiske ressurser, det er også innsikt, erfaring og kompetanse.

Produsert for Nasjonale turistveger.

Kurator: Svein Rønning

Foto: Jiri Havran