's picture

My Name Is Ambition

2016

Performance

Opening speech at Hanne Tyrmi's exhibition Double Me at Sandefjord kunstforening. Presenting herself as The Sperm, Heier improvises around notions of competition, success, strength, speed and value based on inspirational quotes picked from self help blogs.

Åpningstale for Hanne Tyrmis utstilling Double Me i Sandefjord kunstforening. Heier presenterer seg som Sædcellen. Med utgangspunkt i inspirasjonssitater hentet fra selvhjelpsblogger improviserer hun rundt begreper som konkurranse, suksess, styrke, fart og verdi.