's picture

On These Grounds

2011

Object

50 boxes containing water samples from Alna river and Bispevika in Oslo, soil samples from Bispekaia and stones from Ekeberg hill. The locations are selected because they frame the new Bjørvika area in the city center.

The boxes were distributed during the international seminar «Slow Days» about artistic strategies for the development of Bjørvika. The seminar took place in July 2011, and I participated as a lecturer. The lecture was held in the main Deicman library, still closed off because of the terror attacks just a couple of weeks earlier.

My project was an attempt to focus on the Bjørvika area parting from a different set of premises than those of the developers. I wanted to introduce as concretely as possible a consciousness of the area as an important place of long and autonomous local history. People have been living in this area for more than 10 000 years. Bjørvika is not new, and needs no new identity.

A text on the inside of the boxes says:

«10 000 years

on these grounds

by these waters»

50 esker med vannprøver fra Alnaelva og Bispevika, jordprøver fra Bispekaia og stein fra Ekebergåsen.

Eskene ble distribuert i anledning det internasjonale seminaret «Slow Days» i Oslo i juli 2011. Innlegget mitt fant sted lokalene til Deichmanske bibliotek, som fortsatt var avstengt etter terrorangrepet bare noen uker tidligere.

«Slow Days» tok sikte på å diskutere mulige strategier for offentlig kunst i Bjørvika. Prosjektet mitt var et forsøk på å fokusere på dette området ut fra andre premisser enn de som settes av de nåværende eiendomsutviklerne; å introdusere på konkret vis bevisstheten om en lang og autonom lokal historie knyttet til et viktig sted. Det har bodd mennesker i dette området i over 10 000 år. Bjørvika er ikke nytt, og trenger ingen ny identitet.

På innsiden av eskene står denne teksten:

«10 000 years

on these grounds

by these waters»