's picture

Open Letter to Oslo

2016

Performance, text

Open letter to the city of Oslo performed with fellow artists Marthe Ramm Fortun, Silje Linge Haaland, Morten Krohg and Christian Tony Norum on occasion of the foundation ceremony for the new Munchmuseum in Bjørvika. The speech quotes various sources, among them several artists’ manifestoes to contrast the instrumental use of art following the neoliberalist gentrification processes in the city.

Published as text in Morgenbladet magazine on the same day.

Photos from rehearsals at Munch’s atelier at Ekely: Kristine Jakobsen

Photo from performance in Bjørvika: Hedevig Anker

Åpent brev til Oslo kommune, fremført med kunstnerkolleger Marthe Ramm Fortun, Silje Linge Haaland, Morten Krohg og Christian Tony Norum i anledning grunnsteinsnedleggelsen for det nye Munchmuseet i Bjørvika. Talen siterer en rekke kilder, blant dem flere kunstnermanifester, og kontrasterer den instrumentelle bruken av kunst som følger av de nyliberalistiske gentrifiseringsprosessene i byen.

Publisert som tekst i Morgenbladet samme dag.

Foto fra øving ved Munchs atelier på Ekely: Kristine Jakobsen

Foto fra performance i Bjørvika: Hedevig Anker