's picture

Orpheus

2013

Video

The video shows the staging and performance of a piece of music from Orpheus by Monteverdi in the garden in front of the Oslo Stock Exchange.

The myth of Orpheus with its strong symbology about life, death, eternal love and the power of art is still known across time and far beyond the boundaries of the culture within which it was once produced. The opera Orpheus is the earliest known example a modern opera. It is composed by Claudio Monteverdi with libretto by Alessandro Striggio, and was first performed in Mantua in 1607. Since then it has been played regularly all over the world, but this chorus has probably never been performed in its full length before.

The video is based on a song performed by a choir of Hades spirits, which describes the human urge for expansion and growth. These ambitions drive us ahead, but they also ultimately become our fate. The song' lyrics state that since this is our nature , we can not overcome it. In this way the song becomes a paraphrase both of the deeply human greed that led to the financial collapse of capitalism today, and one of human possibilities.

The structure of the video is made up of two main tableaux : a picnic in the garden outside Oslo Stock Exchange, it’s classical façade resembling a Greek temple, and the performance of the music in a neutral , empty black box which here represents the Underworld .

Music: Excerpt from L’Orfeo by Claudio Monteverdi, libretto by Alessandro Striggio

Camera and editing: Sabina Jacobsson

Choir: Ensemble 96

Conductor: Nina T. Karlsen

Sound recordings and mix: Anthony Barratt and Audun Strype

Technician: Jon Platou Selvig

Videoen viser iscenesettelsen og fremførelsen av et musikkstykke fra Orfeus av Monteverdi i hagen foran Oslo Børs.

Myten om Orfeus med sin sterke symbologi om liv, død, evig kjærlighet og kunstens makt er fortsatt kjent på tvers av tiden og langt utenfor grensene for den kulturen den en gang oppsto innenfor. Operaen Orfeus er det tidligste kjente eksempelet på opera slik vi forstår det i dag. Den er komponert av Claudio Monteverdi med libretto av Alessandro Striggio, og ble første gang oppført i Mantova i 1607. Siden er dette verket jevnlig blitt satt opp over store deler av verden, men dette stykket er sannsynligvis aldri blitt fremført i sin fulle lengde før.

Videoen er basert på et kor fremført av dødsrikets ånder, og som beskriver menneskets iboende trang til ekspansjon og vekst. Disse ambisjonene driver oss frem og opp, men er også det som til syvende og sist blir vår bane. Sangens påstand er at siden dette er vår natur, kan vi ikke overvinne den. Her blir dette en slags parafrase over den dypt menneskelige grådigheten som har ført til finanskapitalismens kollaps i dag, men også over menneskenes muligheter.

Strukturen i videoen er bygget opp av to hovedtablåer: en picnic i hagen utenfor Oslo, og selve fremførelsen av musikken i en nøytral, tom black box som her representerer dødsriket.

Musikk: Utdrag av L’Orfeo av Claudio Monteverdi, libretto av Alessandro Striggio

Foto og klipp: Sabina Jacobsson

Kor: Ensemble 96

Dirigent og arrangement: Nina T. Karlsen

Lydopptak og mix: Anthony Barratt og Audun Strype

Tekniker: Jon Platou Selvig