's picture

Poster Project

2003

Installation, poster collection

Oslo University Hospital, the Blood Bank

Bergen Kunsthall, Bomuldsfabrikken, Tromsø kunstforening, Kunstnernes Hus.

Posters collected from museums and galleries in Oslo and the surrounding areas, framed and installed at the hospital where I worked. Every other month the posters were moved around in the department, and the employees could make a demand for a special poster to be placed in their area if they wished. The collection was updated continuosly as new posters arrived from the exhibition venues.

After a rough start, my colleagues developed their own relations to the pictures. Many of them had never been to a gallery or a museum before, and some started to visit exhibitions because of the posters they had seen in the hospital. For example a group of nurses went to see an exhibition by Shirin Neshat at Henie Onstad Art Center outside Oslo.

I asked some of my colleagues to pick a picture and talk to me about it. The result of these conversations is portraits of the nurses talking, and the transcription of what they say about the selected art work.

Ullevål sykehus, avdeling Blodbanken

Bergen Kunsthall, Bomuldsfabrikken, Tromsø kunstforening, Kunstnernes Hus.

Plakater samlet inn fra museer og gallerier i Oslo og omegn, rammet inn og hengt opp på sykehuset der jeg jobbet. Annenhver måned flyttet jeg plakatene rundt på avdelingen, og de ansatte kunne ønske seg bilder de likte spesielt godt. Samlingen ble hele tiden oppgradert ettersom nye plakater kom til.

Etter endel mistenksomhet i begynnelsen, utviklet kollegene mine egne forhold til bildene. Mange av dem hadde aldri vært i et galleri eller museum før, og noen av dem besøkte utstillinger på grunn av plakater de hadde sett på sykehuset. For eksempel dro en gruppe sykepleiere til Henie Onstad Kunstsenter for å se en utstilling av Shirin Neshat.

Jeg ba noen av kollegene mine velge et bilde og snakke med meg om det. Resultatet av disse samtalene er bilder av sykepleierne som snakker, og avskriften av det de sier om verket de har valgt.

I asked some of my colleagues to pick a picture and talk to me about it. The result of these conversations is portraits of the nurses talking, and the transcription of what they say about the selected art work.