's picture

Supernova

2013

Performance

Speech based on Old Norse poem Voluspå, astronomy and financial terminology.

Since the fall of the Berlin Wall in 1989, and especially after the financial crisis in 2008, new economic power structures have manifested themselves. How are attitudes to immaterial and artistic values affected in these turbulent times? And what kind of future awaits us?

Performed in the Danish garden at Malmö Konstmuseum as part of the exhibition «The Nordic Model®».

Ph. performance: Anna Gullmark/ Malmö Konstmuseum

Ph. booklet: Anna Larsson

Tale basert på Voluspå, astronomi og finansterminologi.

Etter Berlinmurens fall i 1989, og ikke minst etter finanskrisen i 2008, har nye økonomiske maktposisjoner manifestert seg. Hva hender med synet på de immaterielle og kunstneriske verdiene i denne turbulente tiden? Og hvilken fremtid er vi på vei inn i?

Fremført i Danska trädgården på Malmö Konstmuseum som del av utstillingen «The Nordic Model®».

Foto performance: Anna Gullmark/ Malmö Konstmuseum

Foto bok: Anna Larsson

Les teksten