's picture

The Guest

2015

Installation, text

Taking its cue from a meteorite purchased on eBay from a dealer in St. Louis, Heier developed a text for a performance executed three times during the exhibition at HOK. The meteorite shower that fell over an area in Argentina more than four thousand years ago—between Chaco Province and Santiago del Estero—is correlated with the movement implicit in inspiration. Inspiration is like motion in the mind, a sudden impulse, an image, an idea, a force, or a guest that creates a shift and reveals something. Inspiration is a gift. The gift, Heier tells us, is an obligation, a contract that binds giver and recipient together until it is sent on or reciprocated. The provenance of this object from nature looks at the circulation of objects in time and space that create value. Also, The Guest questions the originality of an idea and the development of the creative act of an artist in relation to something more artificial like its market.

Installation ph: Øystein Thorvaldsen

Meteorite ph: Kristine Jakobsen

Poster design: Ulf Verner Carlsson

Med utgangspunkt i en meteoritt kjøpt på eBay fra en forhandler i St. Luis, utviklet Heier en tekst for en performance som finner sted tre ganger i utstillingsperioden på HOK. Meteorittregnet som falt over et område i Argentina for over 4000 år siden, et sted mellom Chaco-provinsen og Santiago del Estero, er koblet opp mot den bevegelsen som ligger underforstått i oppfatningen om hva inspirasjon er. Inspirasjon er som en bevegelse i sinnet, en plutselig innskytelse, et bilde, en idé, en kraft, eller en gjest som skaper en endring og avslører noe, inspirasjon er en gave. Gaven, sier Heier, er en plikt, en kontrakt som binder giver og mottaker sammen til den blir sendt videre eller gjengjeldt. Opphavet til dette objektet fra naturen peker på de kretsløp av objekter i tid og rom som former og utgjør verdier. Verket inviterer til å stille spørsmål omkring originaliteten til en idé og utviklingen av den kreative handlingen til en kunstner, og hvordan disse tingene forholder seg til det enda mer kunstige og menneskeskapte, nemlig det markedet det inngår i.

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen

Foto av meteoritt: Kristine Jakobsen

Plakatdesign: Ulf Verner Carlsson