's picture

These Things that You See Are True

2022

Performance

Readings from the visions of female mystic Hildegard of Bingen (1098 - 1179) and selected feminist poetry outside of Oslo Kunstforening, Norway’s oldest art institution, from 12.00 to 16.00 on the shortest day of the year.

Høytlesning fra visjonene til den kvinnelige mystikeren Hildegard von Bingen (1098 - 1179) og utvalgt feministisk poesi utenfor Oslo kunstforening, Norges eldste kunstinstitusjon, fra 12.00 til 16.00 på årets korteste dag.