's picture

Waldgänger

2008

Intervention

The work is a result of a two months' stay as an employee at the tax office.

A provisory glass cage in the middle of the open office landscape was replaced by a traditional Norwegian log cabin. The room is used by the employees for irregular coffee breaks twice a day. In a thoroughly regulated job consisting of bureaucratic procedures and centralised control this room and the coffee breaks represent a liberating and humane exception.

Choice of colour and painting was done together with the staff.

Opening speech

Arbeidet er resultat av en to måneders arbeidsperiode som del av staben ved skattekontoret.

Et midlertidig glassbur midt i det åpne kontorlandskapet ble erstattet med en laftet tømmerhytte. Rommet benyttes av de ansatte til regelmessige men ureglementerte kaffepauser to ganger om dagen. I en gjennomregulert hverdag bestående av byråkratiske prosedyrer og sentralisert kontroll representerer dette rommet og praksisen med kaffepausene et frigjørende og humant unntak.

Fargevalg og maling av veggene ble gjort på dugnad med de ansatte.

Les åpningstalen