's picture

Witchfire

2016

Performance

Witchfire is a performance based on a monologue written by Marianne Heier, performed with dancers from Kompani Kunstgress. The text addresses the textile industry's development throughout history, focusing on working conditions and tensions between production, consumption and profits. The textile industry is one of the oldest, largest and most globalized industries in the world, and arguably also one of the most exploitative. Changes and shifts in production and sales patterns in the textile industry reflect global economic and power relations. Working conditions in the textile industry are closely linked to the development of feminist strategies, and issues around class and gender are central in the work. The monologue consists partly of quotes from famous speeches and texts, and alternates between economical and political facts on the one hand and poetic expression on the other. The dancers move on roller skates in a choreography based on established collective movement patterns associated with production, demonstration, struggle and resistance.

Dancers: Kompani Kunstgress

Curator: Knut Åsdam

Photos: Kristine Jakobsen

Heksebål er en performance basert på en monolog skrevet av Marianne Heier, fremført med dansere fra Kompani Kunstgress. Teksten tar for seg tekstilindustriens utvikling gjennom historien, med fokus på arbeidsforhold og spenninger mellom produksjon, forbruk og fortjeneste. Tekstilindustrien er en av de eldste, største og mest globaliserte industriene i verden, og også en av de hardeste for de som arbeider i den. Endringer og forskyvninger i produksjons- og omsetningsmønstre i tekstilindustrien gjenspeiler globale økonomi- og maktforhold, og også Ålgårds lokale historie. Arbeidsforholdene i tekstilindustrien er tett knyttet til utviklingen av feministiske strategier, og spørsmål rundt klasse og kjønn står sentralt i Marianne Heiers verk. Monologen består delvis av sitater fra kjente taler og tekster, og veksler mellom saksopplysning, politisk- og poetisk ytring. Danserne beveger seg på rulleskøyter i en koreografi med utgangspunkt i innarbeidede kollektive bevegelsesmønstre forbundet med produksjon på den ene siden, demonstrasjon, kamp og motstand på den andre.

Dansere: Kompani Kunstgress

Kurator: Knut Åsdam

Foto: Kristine Jakobsen