's picture

Permanent Installation (5.783 Euros)

2005

Intervention (speech, gift)

Sparwasser HQ (Berlin)
Architecture model, a speech and a cheque of 5 783 Euros donated to the gallery. The speech discusses «the alternative» as a style. The money was earned through odd jobs in Norwegian art institutions over a period of 8 months, and had to be spent on architectural improvements to the gallery.

Read speech

Sparwasser HQ (Berlin)

En gavesjekk på 5 783 Euro, opptjent gjennom forskjellige oppdrag og ’pengejobber’ i norsk kunstfelt, overrakt til galleristen på åpningen av utstillingen «The Gift». Åpningstalen diskuterer «det alternative» som stil og kunstpolitisk form.

Gaven var øremerket oppussing av utstillingslokalet.