's picture

SPÅ

2011

Performance

A financial advisor tries to explain capitalism’s understanding of the notions value, money, abstraction, time, future, talent, intuition, risk, responsibility, transaction and inspiration. At the same time he relates these terms to his own personal convictions, ambitions and hope. The monologue is based on an interview with a financial advisor at HSBC.

The performance took place in the board room at KLP, one floor above Kunsthall Oslo. The audience was led out of the exhibition space, around the building, through the main entrance on the other side, and through the security check.

Performed by actor Ole Johan Skjelbred

Ph: Espen Hagestrand

Read monologue

En finansmann prøver å forklare kapitalismens forståelse av begrepene verdi, penger, abstraksjon, tid, fremtid, talent, intuisjon, risiko, ansvar, transaksjon og inspirasjon. Samtidig forsøker han å relatere disse termene til sine personlige overbevisninger, ambisjoner og håp. Monologen er basert på et intervju med en finansrådgiver for verdens største bank, HSBC.

Performancen ble fremført i styrerommet til KLP, i etasjen over Kunsthall Oslo. Publikum ble ledet ut av kunsthallen, rundt bygningen, inn hovedinngangen på den andre siden, og gjennom sikkerhetssjekken.

Fremført av skuespiller Ole Johan Skjelbred

Foto: Espen Hagestrand

Les monologen